Teplovzdušné vykurovanie

Keď hovoríme o teplovzdušnom vetraní, hovoríme o systéme, ktorý do miestnosti alebo celého objektu privádza určité množstvo čerstvého vzduchu (minimálne podľa odporúčanej intenzity výmeny vzduchu) s rovnakou teplotou, ako je požadovaná vnútorná teplota. Tepelné straty dopĺňa iný systém, najčastejšie vykurovacia sústava s vykurovacími telesami alebo podlahové vykurovanie.Systém teplovzdušného vykurovania taktiež privádza do miestnosti alebo celého objektu určité množstvo čerstvého vzduchu (minimálne podľa odporúčanej intenzity výmeny vzduchu). Rozdiel je však v teplote privádzaného vzduchu. V prípade teplovzdušného vykurovania sa musí teplota privádzaného vzduchu navýšiť tak, aby sa zaistilo aj pokrytie tepelných strát. Veľmi zjednodušene povedané – teplý vzduch dopĺňa teplo, ktoré uniklo netesnosťami v konštrukcii. Keďže z fyzikálneho hľadiska nie je vzduch veľmi dobrým vodičom tepla, treba sa pri realizácii takéhoto systému postarať, aby boli tepelné straty objektu čo najmenšie. Zariadenia na teplovzdušné vetranie a vykurovanie sú dnes už kompaktné jednotky malých rozmerov, ktorých inštalácia nevyžaduje žiadne špeciálne priestory alebo potrubné rozvody či špeciálne stavebné úpravy

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme